Privacyverklaring

Privacyverklaring Bureau voor Vitaliteit

Bureau voor Vitaliteit, gevestigd aan de Hendrik Andriessenlaan 5 te Heemstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als vitaliteitsdeskundige begeleiden we organisaties, werknemers en particulieren bij het vergroten van hun vitaliteit.

Deze privacyverklaring is opgesteld om klanten en cliënten van Bureau voor Vitaliteit te informeren over de wijze waarop omgegaan wordt met persoonsgegevens en welke rechten en plichten Bureau voor Vitaliteit en haar klanten en cliënten hebben.

 

Contactgegevens:
Bureau voor Vitaliteit
Adres:              Hendrik Andriessenlaan 5, 2102 CZ Heemstede
Telefoon:         06-24480211
E-mail:             [email protected]
Website:          www.bureauvoorvitaliteit.nl

1: Waarom worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt?
Bureau voor Vitaliteit verzamelt en verwerkt persoonlijke informatie van klanten en cliënten doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer (bij betalingen)

2: Welke juridische grondslag heeft het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens?
Bureau voor Vitaliteit verzamelt en verwerkt de gegevens van klanten en cliënten voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten bij je af te leveren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Bureau voor Vitaliteit verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bureau voor Vitaliteit vraagt de cliënten toestemming om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Dit doet Bureau voor Vitaliteit om vooraf duidelijk te krijgen dat de cliënt zich bewust is van, en akkoord is met het opslaan van persoonsgegevens. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Bureau voor Vitaliteit een dossier aanlegt. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand, het verloop van het traject en gegevens over de uitgevoerde stappen en interventies. Daarnaast dient de schriftelijke toestemming om bij controle aan te tonen dat toestemming is verleend door de cliënt.

De cliënt is niet verplicht toestemming te geven. Mocht de cliënt geen toestemming geven, dan heeft Bureau voor Vitaliteit het recht om de cliënt niet in behandeling te nemen. De toestemming kan door cliënt op elk moment worden ingetrokken. Bureau voor Vitaliteit heeft dan het recht om het coachtraject met onmiddellijke ingang te stoppen.

3. Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

Bureau voor Vitaliteit gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

4. Hoe worden de persoonsgegevens opgeslagen?

Binnen de organisatie maakt Bureau voor Vitaliteit gebruik van e-mail. De e-mail verloopt via de mailserver van Neostrada B.V. Neostrada voldoet aan de standaardwaarde binnen de AVG gestelde eisen. De website van Bureau voor Vitaliteit wordt gehost bij Neostrada B.V. Onze partner treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarbij wordt rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens. Zie voor meer informatie de website van Neostrada.

Bureau voor Vitaliteit heeft met de volgende partijen een verwerkersovereenkomst:

 • Mailchimp
 • Google Analytics

5: Hoe is de (elektronische) beveiliging van Bureau voor Vitaliteit geregeld?
Met up to date beveiligingsmaatregelen beperkt Bureau voor Vitaliteit de kans op misbruik van je gegevens. Denk aan verlies van je gegevens (datalek) en ongevraagde wijzigingen. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Deze toegang is goed afgeschermd.

De website heeft een SSL-certificaat, herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk: alle gegevens die je verstrekt, worden via een versleutelde verbinding verzonden.

6: Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
Bureau voor Vitaliteit bewaart de persoonsgegevens tot vijf jaar nadat een cliënt zijn begeleiding heeft beëindigd.

7: Maakt Bureau voor Vitaliteit gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?
Bureau voor Vitaliteit maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering over de wijze waarover besluiten worden genomen.

8: Welke gegevens zijn verplicht om te verstrekken aan Bureau voor Vitaliteit?
Indien Bureau voor Vitaliteit diensten aanbiedt via haar website en vraagt om gegevens van (potentiële) cliënten, kan Bureau voor Vitaliteit verplicht in te vullen velden instellen. Wil een (potentiële) cliënt gebruik maken van de diensten via de website van Bureau voor Vitaliteit, dan zijn zij verplicht de velden gemarkeerd met een “*” in te vullen. Dit geldt ook voor de intake gegevens bij een E-coaching traject.

9: Wat zijn de rechten van de klant en/ of cliënt?

 1. De cliënt heeft recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien. Op verzoek van cliënt worden de gegevens met cliënt gedeeld.
 2. De cliënt heeft het recht op rectificatie. Op verzoek van cliënt worden de gegevens aangepast indien deze door Bureau voor Vitaliteit onjuist of fout zijn verwerkt.
 3. De klant en/ of cliënt heeft het recht op het indienen van een klacht. De klant en/ of cliënt kan een klacht over het opslaan of verwerken van persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 4. De klant en/of cliënt heeft het recht op overdracht. Zodra de klant en/of cliënt over wil stappen op een andere partij die soortgelijke diensten aan biedt, kan deze verzoeken om zijn/haar persoonsgegevens over te dragen aan de nieuwe partij.
 5. Recht op het stoppen van het gebruiken van de gegevens. Zodra cliënt niet meer wil dat de persoonsgegevens bij Bureau voor Vitaliteit worden gebruikt, kan cliënt verzoeken om het gebruik van die persoonsgegevens te stoppen.

Bureau voor Vitaliteit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bureau voor Vitaliteit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: [email protected].

 

Scroll naar top